[วีดีโอแนะนำ] CRM Plus


 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management System)

CRM Plus คือซอฟแวร์คลาวด์คอมพิวติ้งที่ให้บริการด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างครบวงจร ทีมขายสามารถจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว ผู้จัดการทีมขายสามารถติดตามรายได้การขาย กิจกรรมของทีมและความก้าวหน้าต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์อย่างปลอดภัยช่วยให้ระบบการจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 วีดีโอแนะนำ CRM Plus